Multilotto jest profesjonalnym programem do gier liczbowych przeznaczonym dla wszystkich grających w totolotka. Generuje systemy, statystyki i typowania. Posiada bogate możliwości analizy losowań, a przy tym jest bardzo szybki i prosty w obsłudze. Obsługuje najpopularniejsze gry liczbowe w Polsce: Multilotek, Duży Lotek i Express Lotek oraz wiele gier zagranicznych. Podstawowe cechy programu to:

Łatwość obsługi

Bardzo łatwa obsługa programu połączona z rozbudowanym plikiem pomocy sprawia, że poruszanie się po programie i wykorzystanie wszystkich jego możliwości nie sprawi trudności nawet najbardziej niedoświadczonym użytkownikom.

Analiza statystyczna

Multilotto posiada kilkanaście funkcjonalnych statystyk, za pomocą których można określić najbardziej prawdopodobny zbiór liczb. Dla każdej statystyki można ustalić dowolny zakres losowań. Zastosowanie wielowątkowości powoduje że podczas generacji statystyki możemy zająć się innym aspektem programu np. generować inną statystykę.

Typowania

Multilotto zawiera kilka typowań, w tym unikalne typowanie oparte na sieciach neuronowych, za pomocą których można wyznaczyć zbiór liczb na przyszłe losowania.

Gra systemowa

Multilotto wspomaga granie systemowo. Uzyskany zbiór liczb, na podstawie analizy statystycznej, można rozpisać jednym z kilku systemów np. za pomocą najpopularniejszego systemu skróconego lub gwarancyjnego.

Filtry - gra redukcyjna

Multilotto wspomaga granie systemem redukcyjnym polegającym na usuwaniu z systemu pełnego kombinacji zawierających specyficzne, wybrane przez użytkownika układy. Dostępnych kilkanaście filtrów pozwala na zawansowaną i wszechstronną redukcję systemów. Zastosowanie filtrów powoduje, że nawet duży system pełny można sprowadzić do kilkudziesięciu kombinacji.

Gra systemem progresywnym

Multilotto wspomaga granie systemem 100% (system stawkowy), który teoretycznie zapewnia wygraną. Program generuje kolejne stawki, za które należy wysyłać wybrany system pełny. Możliwe jest ustawianie oczekiwanej wygranej w każdym losowaniu.

Baza losowań

Multilotto posiada funkcjonalną bazę wyników losowań, która może być aktualizowana automatycznie poprzez sieć Internet (z dowolnej strony zdefiniowanej przez użytkownika).

Wydruk kuponów

Oczywiście Multilotto pozwala wydrukować na kuponach przygotowany wcześniej system.

Raporty

Wyniki każdej statystyki, każdy system oraz inne elementy programu można wysłać do programu Microsoft Excel w celu wydrukowania lub dalszej analizy.