Historia programu


Wersja 4.16 - 16.01.2010

 • Dostosowanie programu do zmian w polskich grach
 • Możliwość tworzenia własnego blankietu do drukowania

31 lipiec 2006

Nowe gry liczbowe: Keno (Niemcy), Lotto (Niemcy), Stastnych 10 (Czechy), Lotto (Wielka Brytania), Lotto (Stany Zjednoczone), Mega Millions (Stany Zjednoczone), Little Lotto (Stany Zjednoczone)


Wersja 4.15 - 23 maj 2005

 • Statystyka Częstotliwości - ulepszony algorytm (działa jeszcze szybciej)
 • Statystyka Częstotliwości - dodano zakładkę z właściwościami wybranej w tabeli kombinacji
 • Możliwość wyboru stopnia wygranej przy obliczaniu gwarancji dla systemów skróconych
 • Sprawdzanie systemu - możliwość wyboru trafień
 • Rozszerzenie narzędzia Prawdopodobieństwo
 • Historia - rozszerzony wybór parametrów
 • Sprawdzenie wielu kombinacji - zwiększenie liczby sprawdzanych kombinacji do 1000000
 • Import systemu - zwiększenie liczby kombinacji do 1000000
 • Parametry - zwiększenie maksymalnej liczby kombinacji do 10000000
 • Rozszerzony filtr Losowane liczby
 • Nowa gra: Stastnych 10 (Czechy)

Wersja 4.0 - 14 luty 2004

 • Nowe statystyki: Częstotliwości 1 i 2, Częstotliwości - przedziały
 • Statystyki Serie, Przerwy, Oczekiwanie zostały rozszerzone
 • Ulepszony algorytm znajdywania optymalnych kombinacji w typowaniu Optymalne kombinacje
 • Nowe systemy: system grupowy
 • Możliwość losowego usuwania kombinacji z systemu (Usuwanie kombinacji)
 • Nowe narzędzia: sprawdzenie wielu kombinacji
 • Ulepszony wybór zakresu losowań
 • Możliwość zapisu wybranego zakresu losowań
 • Ulepszona aktualizacja bazy losowań
 • Możliwość generacji losowań
 • Możliwość negacji każdego filtru
 • Możliwość łączenia filtrów za pomocą operatora OR
 • Możliwość badania rozkładu filtrów z regulacją długości kombinacji dla losowań (dotyczy ML)
 • Utworzony został nowy dział - typowania. Dostępne typowania to: optymalne kombinacje, redukcyjne, regresja liniowa, sieci neuronowe

Wersja 3.0 - 14 marzec 2003

 • Nowe statystyki - następstwa, cyfry, oczekiwanie, różnice, zakresy częstotliwości
 • Statystyka serie i serie kombinacji zostały połączone w jedną - serie
 • Statystyka przerwy i przerwy kombinacji zostały połączone w jedną - przerwy
 • Ulepszony algorytm znajdywania optymalnych kombinacji w statystyce optymalne kombinacje
 • Nowe systemy: system stawkowy, system gwarancyjny
 • Wyliczanie na bieżąco gwarancji podczas ustalania parametrów systemów
 • Podobnie jak losowania, system można poddać analizie statystycznej za pomocą następujących statystyk: częstotliwości, różne, kolejne liczby, przedziały liczbowe, cyfry, różnice
 • Nowe operacje logiczne na systemach: złożenie systemów, dopełnienie systemu
 • Możliwość importu systemu z edytora tekstu
 • Nowe narzędzia: historia, zbiory liczb, typowanie redukcyjne, dwumian newtona, kalkulator
 • Nowe filtry: liczby - pozycje, różnice, różnice - pozycje, różnice - układy
 • Możliwość badania rozkładu niektórych filtrów
 • Możliwość tworzenia systemów z kombinacjami o długości mniejszej od domyślnej np. system w ExL na 2 skreślenia
 • Rozszerzenie zakresu losowań

Wersja 2.1 - 20 maj 2002

 • Rozszerzona została statystyka Optymalne kombinacje o dodatkowe opcje
 • Wszystkie filtry zostały rozszerzone
 • Nowe filtry: cyfry 1- układy, cyfry 2- układy
 • Nowe narzędzia: sprawdzenie kombinacji

Wersja 2.0 - luty 2002 (CHIP 3/2002)

W tej wersji nacisk został położony głównie na filtry i rozwinięcie działu ststystyk

 • Wszystkie statystyki zostały rozszerzone. Dodane zostały m. in. wykresy, wartości oczekiwane i odchylenie standardowe
 • Wszystkie statystyki zostały rozszerzone
 • Nowe statystyki: Serie kombinacji, Przerwy liczb, Przerwy kombinacji, Optymalne kombinacje
 • Nowe systemy: System pełny - prosty
 • Możliwość importowania systemu z pliku tekstowego
 • Nowe funkcje w bazie losowań:
 • Import losowań z dowolnego pliku tekstowego
 • Export losowań do pliku tekstowego
 • Filtry: Kolejne liczby, Liczby parzyste, Liczby nieparzyste, Liczby pierwsze, Suma liczb, Suma pierwszej cyfry, Suma drugiej cyfry, Suma dwóch cyfry, Przedział liczbowy, Cyfry - pierwsza cyfra, Cyfry - druga cyfra, Rozpiętość kombinacji, Różnica liczb, Kombinacja
 • Nastąpiła zmiana programu do którego wysyłane są raporty, z Microsoft Word na Microsoft Excel. Raport można robić z każdego systemu, każdej gwarancji i każdej statystyki

Wersja 1.0 - wrzesień 2001 (CHIP 11/2001)

Dwa lata od rozpoczęcia prac - pierwsza, skromna wersja ujrzała światło dzienne na płytce dołączonej do magazynu Chip. Przy tej okazji chciałbym podziękować redakcji Chip za zamieszczenie programu na tej i nastepnych płytach.